Item mobile-menu-secondary not registered or doesn't have a view.php file.

Kategori Poster

65 Hari Menuju Ramadhan

Abdullah bin Mas’ud radiyallahuanhu berkata: Sederhana dalam mengamalkan sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid’ah. (Syarh Ushul Al-I’tiqad Ahli As-Sunnah, Al-Likaka’i: 1/87 no. 114) Dikutip dari kitab Jawahir Al-MuktharBAB Akhlak-Akhlak Terpuji; Berpegang Pada Al-Qur’an dan As-Sunnah.

66 Hari Menuju Ramadhan

Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah berkata: Tidaklah kesungguhan ahli bid’ah bertambah kecuali dia semakin jauh dari Allah. (Shifat Ash-Shafwah: III/295) Dikutip dari kitab Jawahir Al-MuktharBAB Akhlak-Akhlak Terpuji; Berpegang Pada Al-Qur’an dan As-Sunnah

67 Hari Menuju Ramadhan

Abdullah bin Mas’ud radiyallahuanhu berkata: Sesungguhnya kami ini berqudwah kepada sunnah Rasulullah ﷺ dan tidak mengada-ada. Kami mengikuti beliau dan tidak membuat perkara yang baru (bid’ah). Dan kami tidak akan tersesat selama teguh dengan atsar. (Syarh Ushul Al-I’tiqad…

68 Hari Menuju Ramadhan

Asy-Syafi’i rahimahullah berkata: Jika kalian dapati dalam kitabku sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulullah ﷺ, maka berpeganglah dengan sunnah Rasulullah ﷺ dan tinggalkanlah pendapatku. (Shifat Ash-Shafwah: II/257) Dikutip dari kitab Jawahir Al-MuktharBAB Akhlak-Akhlak Terpuji; Berpegang Pada Al-Qur’an dan As-Sunnah

69 Hari Menuju Ramadhan

Sahl At-Tusturi rahimahullah berkata: Prinsip kami ada tujuh perkara: berpegang kepada Kitabullah, meneladani sunnah Rasulullah ﷺ, memakan yang halal, menahan dari menyakiti orang lain, menjauhi segala dosa, taubat, dan menunaikan hak-hak kepada pemiliknya. (Al-I’tisham, Asy-Syathibi: 1/126) Dikutip dari…

70 Hari Menuju Ramadhan

Junaid bin Muhammad rahimahullah berkata: Jalan menuju Allah itu tertutup bagi makhluk Allah ‘Azza wa Jalla kecuali bagi orang-orang yang mengikuti atsar-atsar Rasulullah, dan mengikuti sunnahnya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah ‘Azza wa Jalla, ‘Sesungguhnya telah ada pada (diri)…

73Hari Menuju Ramadhan

Abu Darda’ radiyallahuanhu berkata: Tuntutlah ilmu. Jika kalian lemah menuntut ilmu, maka cintailah pemilik ilmu, dan jika kalian tidak mencintai mereka maka janganlah kalian membencinya. (Shifat Ash-Shafwah: I/627-628) Dikutip dari kitab Jawahir Al-Mukthar .

74 Hari Menuju Ramadhan

Salman Al-Farisi radiyallahuanhu berkata: Ilmu itu banyak sedangkan umur itu pendek, maka ambillah ilmu yang kamu butuhkan dalam urusan agamamu dan tinggalkan yang lainnya. Jangan kamu pedulikan. (Shifat Ash-Shafwah; I/546) Dikutip dari kitab Jawahir Al-Mukthar .

75 Hari Menuju Ramadhan

Abdulallah bin Mas’ud radiyallahuanhu berkata: Ilmu bukan dengan banyaknya riwayat tetapi ilmu adalah khasyyah (rasa takut kepada Allah). (Shifat Ash-Shafwah; I/416) Dikutip dari kitab Jawahir Al-Mukthar .